Barnsteen SMB-fabriek Koenigsberg

Producten van SMB Manufaktur Königsberg zijn erg populair bij verzamelaars over de hele wereld. Dankzij uitzonderlijk vakmanschap is elk product uniek. We hebben ondertussen met succes veel goede stukken op de markt gebracht en zijn constant op zoek naar nieuwe unieke items van SMB Manufaktur. Heeft u een item uit de SMB-fabriek dat u wilt verkopen? Wij, het team van Kost-Baar, helpen u graag verder!

In 1926 werd in Königsberg (Oost-Pruisen) de eerste Amberfabriek Königsberg (SBM ) opgericht. Preussag AG heeft voornamelijk bijgedragen aan de oprichting. De barnsteenfabriek bestond tot 1945 en had meer dan 1.500 mensen in dienst, waarmee het destijds de grootste barnsteenfabriek ter wereld was. De SBM is ontstaan ​​uit de fusie van de Preussag-dochter Bernsteinwerke Königsberg i. Pr. en Hugo Barth GmbH in Danzig, evenals Compelsohn & Co. (Danzig), W.Witzki (Danzig), HL Perlbach (Königsberg) enM. Weidt (Berlijn). De laatste bedrijven hebben zich gespecialiseerd in de verwerking van barnsteen.

De verwerking van amber werd stopgezet in 1945. Het werk werd voortdurend onderbroken door bombardementen en ten slotte werd het pand van de fabriek gebruikt als tijdelijke opslagplaats voor patronen en geweren.

Na de Tweede Wereldoorlog ging de amberwinning door, zij het onder de naam Kaliningrad Amber Combine, maar dit is niet de juridische opvolger van de fabriek in Königsberg. Het gebouw van SBM Manufaktur is in de loop der jaren in verval geraakt. Pas in 2013 besloot de stad Kaliningrad het gebouw te renoveren en er een barnsteenmuseum in  te openen. Nu komen we terug op de geschiedenis van de oorsprong van SBM Manufaktur. De fusie van de vele bedrijven was niet zonder reden. Er zijn enkele ontwikkelingen geweest op de barnsteenmarkt wat leidde tot dalende verkopen. Dit omvatte de ontwikkeling en verwerking van de kunsthars. Kunsthars werd steeds vaker gebruikt in plaats van natuurlijk en geperst barnsteen, en talloze sigaretten- en pijpuiteinden zouden gemaakt gaan worden van bakeliet in plaats van barnsteen. Bovendien was er het probleem van de overproductie van ruwe barnsteen. Hoge voorraden en een overaanbod van barnsteenartikelen leidden tot prijsdalingen. Om de prijsdaling tegen te gaan, werden nieuwe afzetmarkten veroverd. Eind jaren twintig en begin jaren dertig werden kantoren geopend in verschillende Europese landen en in de Verenigde Staten

Een belangrijk aspect, dat ook door de wet werd ondersteund, is een soort monopolie op het kopen van strandvondsten van SBM Manufaktur. Volgens een wettelijk systeem dat van kracht was in Oost-Pruisen (in 1932), moesten alle gevonden stukjes barnsteen worden overhandigd aan de fabriek in Königsberg. De levering zou natuurlijk ook kunnen plaatsvinden via bepaalde barnsteenkopers of barnsteenbewerkers. De vinder kreeg de huidige marktprijs betaald. De beste barnsteensnijders en -verwerkers werkten voor SBM Manufaktur. De kwaliteit werd continu verbeterd, de verscheidenheid aan producten was uitstekend. Er werden niet alleen sieraden gemaakt, maar ook alledaagse voorwerpen zoals kistjes en sigarettenpijpjes, maar ook religieuze voorwerpen. Natuurlijk kwam de tijdgeest van de nationaal-socialisten ook tot uiting in de productie. Zo werden er werden sporttrofeeën en medailles gemaakt. Gelukkig zijn er veel kunstwerken van SBM Manufaktur bewaard gebleven en worden er op veel tentoonstellingen prachtige producten getoond. Bijvoorbeeld in het Oost-Pruisische Staatsmuseum in Lüneburg en in het Oost-Pruisische Cultuurcentrum in de residentie Ellingen. Het Ambermuseum van Kaliningrad heeft tal van SBM-objecten weergegeven. De eigen collectie van de SBM, die door afwezigheid tijdens de Tweede Wereldoorlog volledig bewaard is gebleven, bevindt zich nu in het Duitse Barnsteenmuseum in Ribnitz-Damgarten. Deze collectie bleef geheel onbeschadigd doordat deze aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in Turkije te zien was.