Gegevensbescherming
1. Gegevensbescherming in één oogopslag
Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring onder deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt hun contactgegevens in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons meedeelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch geregistreerd door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. Internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina werd bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos is. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens te ontvangen. Je hebt ook het recht om te vragen om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Als u nog vragen heeft over het onderwerp gegevensbescherming, kunt u op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de juridische kennisgeving wordt vermeld. U heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. Uw surfgedrag wordt doorgaans anoniem geanalyseerd; het surfgedrag kan niet naar jou worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze privacyverklaring informeren wij u over de mogelijkheden van bezwaar.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

privacy

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit wordt gedaan.

Wij wijzen erop dat datatransmissie via internet (bijv. Bij communicatie per e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Let op de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

eenmanszaak
M.Tsakonis
Contant geld en waarheid
Kölnische Str.22-24
41747 Viersen

Telefoon: 02162 5789228
E-mail: info@barenundwahres.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (bv. Namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Een informele e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de gegevensbeschermingswet heeft de betrokkene het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is de staatsfunctionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst met functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens is te vinden op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan u of een derde partij te laten overhandigen in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke aanvraagt, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u ons als websitebeheerder stuurt, gebruikt deze site een SSL of. TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “https: //” in “https: //” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

Versleutelde betalingstransacties op deze website

Als er na het sluiten van een betaald contract een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens te verstrekken (bijv. Rekeningnummer voor machtiging tot automatische incasso), zijn deze gegevens vereist voor de verwerking van betalingen.

Betalingstransacties met gangbare betaalmiddelen (Visa / MasterCard, automatische incasso) vinden uitsluitend plaats via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "https: //" in "https: //" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Bij gecodeerde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de juridische kennisgeving wordt vermeld als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonlijke gegevens.

Bezwaar tegen reclamemails

We maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de contactgegevens die zijn gepubliceerd als onderdeel van de afdrukverplichting voor het verzenden van ongevraagde reclame- en informatiemateriaal. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van advertentie-informatie, zoals spam-e-mails.

3. Gegevensverzameling op onze website
Cookies

Sommige internetpagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser bij een volgend bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies activeren wanneer u de browser sluit. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (bijv. Winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als er andere cookies (bijv. Cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze apart behandeld in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

Browsertype en browserversie
besturingssysteem gebruikt
Verwijzende URL
Hostnaam van de toegangscomputer
Tijdstip van het serververzoek
IP adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6 (1) (f) AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

Contact Formulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, door ons opgeslagen met het doel de aanvraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Een informele e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die vóór de intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons vraagt ​​deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. Wij gebruiken de voor dit doel ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich heeft aangemeld. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden vermeld. Anders weigeren we de registratie.

Voor belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van het aanbod of voor technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres om u op deze manier te informeren.

De verwerking van de gegevens die tijdens de registratie zijn ingevoerd, vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Een informele e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die tijdens de registratie worden geregistreerd, worden door ons opgeslagen zolang u op onze website bent geregistreerd en worden vervolgens verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Registratie met Facebook Connect

In plaats van u rechtstreeks op onze website te registreren, kunt u zich registreren met Facebook Connect. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.

Als u besluit om u te registreren bij Facebook Connect en op de knop "Inloggen met Facebook" / "Verbinden met Facebook" klikt, wordt u automatisch doorgestuurd naar het Facebook-platform. Daar kunt u inloggen met uw gebruiksgegevens. Hiermee wordt uw Facebook-profiel aan onze website of onze diensten gekoppeld. Deze link geeft ons toegang tot uw gegevens die op Facebook zijn opgeslagen. Dit zijn voornamelijk:

Facebook-naam
Facebook-profiel en omslagfoto
Facebook profielfoto
E-mailadres opgeslagen op Facebook
Facebook identiteit
Facebook-vriendenlijsten
Facebook likes
verjaardag
geslacht
land
taal

Deze gegevens worden gebruikt om uw account op te zetten, aan te bieden en te personaliseren.

Zie de gebruiksvoorwaarden van Facebook en het privacybeleid van Facebook voor meer informatie. Deze zijn te vinden op: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ en https://www.facebook.com/legal/terms/.

Reactiefunctie op deze website

Voor de commentaarfunctie op deze pagina wordt naast uw commentaar ook informatie over het tijdstip waarop de commentaar is aangemaakt, uw e-mailadres en, als u niet anoniem post, de door u gekozen gebruikersnaam opgeslagen.

Opslag van het IP-adres

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van de gebruikers die commentaren schrijven. Aangezien we reacties op onze site niet controleren voordat ze geactiveerd zijn, hebben we deze gegevens nodig om bij juridische overtredingen zoals beledigingen of propaganda actie te kunnen ondernemen tegen de auteur.

Abonneer je op reacties

Als gebruiker van de site kunt u zich na registratie op reacties abonneren. U ontvangt een bevestigingsmail om te controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres. U kunt zich op elk moment uitschrijven voor deze functie via een link in de info-mails. De gegevens die zijn ingevoerd bij het abonneren op opmerkingen, worden in dit geval verwijderd; Als u deze gegevens echter voor andere doeleinden en elders (bijv. Nieuwsbriefabonnement) aan ons heeft doorgegeven, blijven ze bij ons.

Bewaartermijn van de opmerkingen

De opmerkingen en de bijbehorende gegevens (bijv.IP-adres) worden opgeslagen en blijven op onze website totdat de becommentarieerde inhoud volledig is verwijderd of de opmerkingen om juridische redenen (bijv. Aanstootgevende opmerkingen) moeten worden verwijderd.

Legale basis

De opmerkingen worden opgeslagen op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Een informele e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijft onaangetast door de herroeping.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover deze nodig zijn voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de juridische relatie (inventarisatiegegevens). Dit gebeurt op basis van art. 6 lid 1 lit. b AVG, dat de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een ​​contract of precontractuele maatregelen te vervullen. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens over het gebruik van onze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd nadat de bestelling is voltooid of de zakelijke relatie is beëindigd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een contract voor online winkels, dealers en verzending van goederen

We geven alleen persoonsgegevens door aan derden als dit nodig is in het kader van de contractafwikkeling, bijvoorbeeld aan het bedrijf dat is belast met de levering van de goederen of de kredietinstelling die belast is met de betalingsverwerking. Een verdere verzending van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk met de verzending heeft ingestemd. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6 (1) (b) AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een contract voor diensten en digitale inhoud

Wij geven alleen persoonsgegevens door aan derden als dit in het kader van de contractafwikkeling noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan de kredietinstelling die de betalingsverwerking heeft belast.

Een verdere verzending van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk met de verzending heeft ingestemd. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6 (1) (b) AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

4. Sociale media
Deel inhoud via plug-ins (Facebook, Google + 1, Twitter & Co.)

De inhoud van onze pagina's kan worden gedeeld op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter of Google+ in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming. Deze site gebruikt hiervoor de eRecht24 Safe Sharing Tool. Deze tool brengt alleen direct contact tussen de netwerken en gebruikers tot stand wanneer de gebruiker actief op een van deze knoppen klikt.

Deze tool draagt ​​niet automatisch gebruikersgegevens over aan de exploitanten van deze platforms. Als de gebruiker is ingelogd op een van de sociale netwerken, verschijnt bij het gebruik van de sociale knoppen van Facebook, Google + 1, Twitter & Co. een informatievenster waarin de gebruiker de tekst kan bevestigen voordat deze wordt verzonden.

Onze gebruikers kunnen de inhoud van deze site delen in overeenstemming met de gegevensbeschermingsregels in sociale netwerken zonder dat de netwerkoperator volledige surfprofielen hoeft aan te maken.

Facebook-plug-ins (like & share-knop)

Op onze pagina's zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS, geïntegreerd. U herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de "Vind ik leuk" -knop op onze website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze website bezoekt, maakt de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze site heeft bezocht. Als u op de Facebook-knop "Vind ik leuk" klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina's linken aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount koppelen. Wij willen erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Facebook op: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze website aan uw Facebook-gebruikersaccount kan toewijzen, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

Twitter-plug-in

Op onze sites zijn functies van de Twitter-service geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Door gebruik te maken van Twitter en de "Retweet" -functie, worden de websites die u bezoekt gekoppeld aan uw Twitter-account en bekend gemaakt aan andere gebruikers. Deze gegevens worden ook naar Twitter verzonden. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter op: https://twitter.com/privacy.

U kunt uw gegevensbeschermingsinstellingen op Twitter wijzigen in de accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings.

Google+ plug-in

Onze pagina's gebruiken Google+ functies. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Verzamelen en verspreiden van informatie: u kunt de Google+ knop gebruiken om informatie wereldwijd te publiceren. U en andere gebruikers ontvangen gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners via de Google+ knop. Google slaat zowel de informatie op die u +1 hebt gegeven voor een stuk inhoud als informatie over de pagina die u bekeek toen u op +1 klikte. Uw +1 kan als hint samen met uw profielnaam en uw foto worden weergegeven in Google-services, zoals in zoekresultaten of in uw Google-profiel, of op andere plaatsen op websites en advertenties op internet.

Google registreert informatie over uw + 1-activiteiten om Google-services voor u en anderen te verbeteren. Om de Google+ knop te kunnen gebruiken, heeft u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig dat ten minste de naam moet bevatten die voor het profiel is gekozen. Deze naam wordt gebruikt in alle Google-services. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u hebt gebruikt bij het delen van inhoud via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden getoond aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of die andere identificerende informatie over u hebben.

Gebruik van de verzamelde informatie: naast de hierboven beschreven doeleinden, wordt de door u verstrekte informatie gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google. Google kan samengevatte statistieken over de + 1-activiteiten van gebruikers publiceren of deze doorgeven aan gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of gelinkte websites.

Instagram-plug-in

Op onze website zijn functies van de Instagram-service geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS.

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze pagina's linken aan uw Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount koppelen. We willen erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

Meer informatie hierover vind je in het privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Tumblr-plug-in

Onze pagina's gebruiken knoppen van de Tumblr-service. De aanbieder is Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, VS.

Met deze knoppen kun je een bericht of een pagina op Tumblr delen of de provider op Tumblr volgen. Wanneer u een van onze websites bezoekt met de Tumblr-knop, maakt de browser een directe verbinding met de Tumblr-servers. We hebben geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Tumblr verzamelt en verzendt met behulp van deze plug-in. Volgens de huidige status worden het IP-adres van de gebruiker en de URL van de betreffende website verzonden.

Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Tumblr op: https://www.tumblr.com/policy/de/privacy.

LinkedIn-plug-in

Onze website maakt gebruik van functies van het LinkedIn-netwerk. De aanbieder is de LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS.

Elke keer dat u een van onze pagina's bezoekt die LinkedIn-functies bevat, wordt een verbinding met de LinkedIn-servers tot stand gebracht. LinkedIn wordt geïnformeerd dat u onze website heeft bezocht met uw IP-adres. Als u op de LinkedIn-knop "Aanbevelen" klikt en bent ingelogd op uw LinkedIn-account, kan LinkedIn uw bezoek aan onze website aan u en uw gebruikersaccount toewijzen. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of hoe deze door LinkedIn worden gebruikt.

Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING-plug-in

Onze website maakt gebruik van functies van het XING-netwerk. De aanbieder is XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland.

Elke keer dat u een van onze pagina's bezoekt die XING-functies bevat, wordt een verbinding met de XING-servers tot stand gebracht. Voor zover wij weten, worden er geen persoonlijke gegevens opgeslagen. In het bijzonder worden geen IP-adressen opgeslagen of gebruiksgedrag geëvalueerd.

Meer informatie over gegevensbescherming en de XING Share-knop vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van XING op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Pinterest-plug-in

Op onze site gebruiken we sociale plug-ins van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt beheerd door Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, VS ("Pinterest").

Wanneer u een pagina oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Pinterest-servers. De plug-in stuurt loggegevens naar de Pinterest-server in de VS. Deze loggegevens kunnen uw IP-adres, het adres van de bezochte websites, die ook Pinterest-functies bevatten, het type en de instellingen van de browser, de datum en tijd van het verzoek, uw gebruik van Pinterest en cookies bevatten.

Meer informatie over het doel, de omvang en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest, evenals uw rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy -het beleid.

5. Analyse-instrumenten en reclame
Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

Browser-plug-in

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens verwerkt door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is onder de volgende link en installeer: https: / /tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Verwerking van ordergegevens

We hebben een overeenkomst voor gegevensverwerking gesloten met Google en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig.

WordPress-statistieken

Deze website gebruikt de WordPress Stats-tool om de toegang van bezoekers statistisch te evalueren. De aanbieder is Automattic Inc., 60 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110-4929, VS.

WordPress Stats maakt gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen en waarmee het gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van onze website wordt opgeslagen op servers in de VS. Uw IP-adres wordt na verwerking en vóór opslag geanonimiseerd.

"WordPress Stats" -cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert.

"WordPress Stats" -cookies worden opgeslagen op basis van artikel 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de anonieme analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en alleen cookies in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies activeren wanneer u de browser sluit. Het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens voor de toekomst door een opt-out-cookie in uw browser in te stellen door op deze link te klikken: https://www.quantcast.com/opt-out/.

Als u de cookies op uw computer verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

Remarketing van Google Analytics

Onze websites gebruiken de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de apparaatoverschrijdende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Met deze functie kunnen de advertentiedoelgroepen die met Google Analytics Remarketing zijn gemaakt, worden gekoppeld aan de apparaatoverschrijdende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen op uw interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die aan u zijn aangepast op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag op het ene apparaat (bijv. Mobiele telefoon) ook op een ander van uw apparaten (bijv. Tablet of pc) worden weergegeven.

Als u uw toestemming heeft gegeven, koppelt Google hiervoor uw web- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account. Op deze manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden weergegeven op elk apparaat waarop u inlogt met uw Google-account.

Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics door Google geauthenticeerde gebruikers-ID's, die tijdelijk zijn gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens om doelgroepen voor cross-device-advertenties te definiëren en aan te maken.

U kunt permanent bezwaar maken tegen remarketing / targeting op verschillende apparaten door gepersonaliseerde advertenties in uw Google-account te deactiveren; volg deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De verzamelde gegevens worden uitsluitend samengevat in uw Google-account op basis van uw toestemming, die u aan Google kunt geven of kunt intrekken (Art. 6 Par. 1 lit. a AVG). In het geval van gegevensverzamelingsprocessen die niet worden samengevoegd in uw Google-account (bijv. Omdat u geen Google-account heeft of bezwaar heeft gemaakt tegen het samenvoegen), is de verzameling van gegevens gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f AVG. Het gerechtvaardigd belang vloeit voort uit het feit dat de websitebeheerder belang heeft bij de geanonimiseerde analyse van de websitebezoekers voor reclamedoeleinden.

Meer informatie en de gegevensbeschermingsbepalingen vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords en Google Conversies bijhouden

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").

Als onderdeel van Google AdWords gebruiken we zogenaamde conversietracking. Als u op een advertentie van Google klikt, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser opslaat op de computer van de gebruiker. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Google zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en werd doorgestuurd naar deze pagina.

Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. De cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversietracking. Klanten ontdekken het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en werd omgeleid naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de Google Conversion Tracking-cookie eenvoudig te deactiveren in uw internetbrowser onder de gebruikersinstellingen. U wordt dan niet opgenomen in de conversietracking-statistieken.

"Conversiecookies" worden opgeslagen op basis van artikel 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies activeren wanneer u de browser sluit. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

6. Nieuwsbrief
Nieuwsbriefgegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van het e-mailadres. nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment intrekken, bijvoorbeeld via de link "Uitschrijven" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijft onaangetast door de herroeping.

De gegevens die u bij ons heeft opgeslagen om u aan te melden voor de nieuwsbrief, worden door ons bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Dit heeft geen invloed op gegevens die we hebben opgeslagen voor andere doeleinden (bijvoorbeeld e-mailadressen voor het ledengedeelte).

MailChimp

Deze website maakt gebruik van de diensten van MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven. De aanbieder is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS.

MailChimp is een dienst waarmee onder meer het versturen van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. Als u gegevens invoert om u op de nieuwsbrief te abonneren (bijv. E-mailadres), worden deze opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS.

MailChimp is gecertificeerd volgens het "EU-US Privacy Shield". Het "Privacy Shield" is een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de VS die tot doel heeft de naleving van de Europese gegevensbeschermingsnormen in de VS te waarborgen.

Met behulp van MailChimp kunnen we onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Wanneer u een e-mail opent die met MailChimp is verzonden, maakt een bestand in de e-mail (zogenaamde webbeacon) verbinding met de servers van MailChimp in de VS. Op deze manier kan worden bepaald of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links is geklikt. Ook technische informatie wordt geregistreerd (bijv. Tijdstip van toegang, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de betreffende nieuwsbriefontvanger. Ze worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de belangen van de ontvangers.

Als u geen analyse door MailChimp wilt, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor voorzien wij in elk nieuwsbriefbericht een link. U kunt zich ook rechtstreeks op de website afmelden voor de nieuwsbrief.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijft onaangetast door de herroeping.

De gegevens die u bij ons hebt opgeslagen om u te abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd van onze servers en van de servers van MailChimp nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Dit heeft geen invloed op gegevens die we hebben opgeslagen voor andere doeleinden (bijv. E-mailadressen voor het ledengedeelte).

Zie voor meer informatie de bepalingen inzake gegevensbescherming van MailChimp op: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Totstandkoming van een verwerkersovereenkomst

Met MailChimp hebben wij een zogenaamde "Verwerkersovereenkomst" afgesloten, waarin wij MailChimp verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden. Dit contract kan worden bekeken via de volgende link: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

7. Plug-ins en tools
YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van YouTube, beheerd door Google. De exploitant van de website is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Als u een van onze pagina's bezoekt die is uitgerust met een YouTube-plug-in, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's u heeft bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij uw YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aansprekende presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f AVG.

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google-weblettertypen

Deze pagina maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen, die door Google worden aangeboden, voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de benodigde weblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt, verbinding maken met de Google-servers. Hierdoor weet Google dat onze website is bezocht via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web Fonts vindt plaats in het belang van een uniforme en aansprekende presentatie van ons online aanbod. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f AVG.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Deze site maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt doorgaans verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aansprekende presentatie van ons online aanbod en om het vinden van de door ons op de website aangegeven plaatsen gemakkelijk te maken. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f AVG.

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

8. Online marketing en aangesloten programma's
Amazon-partnerprogramma

De exploitanten van de pagina's nemen deel aan het Amazon EU-partnerprogramma. Op onze pagina's integreert Amazon advertenties en links naar de Amazon.de-pagina, waarmee we geld kunnen verdienen door middel van terugbetaling van advertentiekosten. Amazon gebruikt hiervoor cookies om de herkomst van de bestellingen te kunnen achterhalen. Hierdoor kan Amazon herkennen dat u op de partnerlink op onze website hebt geklikt.

De opslag van "Amazon-cookies" is gebaseerd op artikel 6 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft hier een gerechtvaardigd belang bij, aangezien de hoogte van zijn aangesloten vergoeding alleen via de cookies kan worden bepaald.

Meer informatie over het gegevensgebruik door Amazon vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Amazon: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.

9. Betalingsproviders
PayPal

Op onze website bieden wij onder meer betaling via PayPal aan. De aanbieder van deze betalingsdienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal").

Als u ervoor kiest om via PayPal te betalen, worden de betalingsgegevens die u heeft ingevoerd naar PayPal verzonden.

De overdracht van uw gegevens aan PayPal vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a AVG (toestemming) en art. 6 lid 1 lit. b AVG (verwerking om een ​​contract uit te voeren). U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. Een herroeping heeft geen invloed op de effectiviteit van gegevensverwerkingsoperaties in het verleden.