Pas op! Oplichting!

In het kader van ons werk als deskundigen en onze stichting hebben wij veel contact met ouderen en horen wij telkens weer berichten over oplichtingspraktijken in de goudbranche. Wij waarschuwen hier uitdrukkelijk voor en geven u dringend een nadere toelichting. Gedetailleerde informatie over clan-criminaliteit in deze sector en andere werkterreinen vindt u op de website van onze stichting:
www.ggfe.de

Zorg goed voor uzelf! Bel ons als u twijfelt!
Mobiel: 06 - 244 124 29 / Kantoor: +49 2162-578 9228