Onze restauraties

Hier ziet u objecten die hebben gekocht en gerestaureerd. Verschillende stadia van
een restauratie en  een eindtoestand.

Proces van Restauraties