bw_headerdark (2)

KOSTBAAR

Taxatie & Inkoop
Sinds 1926

Gratis expertise

We evalueren uw kostbaarheden

Op 18 locaties

Bezoek ons ​​voor een expertise of een aankoop

Traditie sinds 1926

Kost-Baar.nl is onderdeel van juwelier Schroeders Moerkerken nabij Rotterdam.

Bekend van radio en televisie

In Nederland en Duitsland

NPO Start
Max
Panorama
FD
KRO
Funke
AD
NOS